REKRUTACJA

 •   NAUCZANE KIERUNKI

 •   FILMY

 •   INFORMACJE

 •   TERMINY

 • liceum ogólnokształcące
 • technik informatyk
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • szkoła branżowa

OFERUJEMY NAUKĘ W KLASACH O NASTĘPUJĄCYCH PROFILACH

profil językowo-prawny

Profil językowo-biznesowy (ilość miejsc: 24) to wybór idealny dla osób o uzdolnieniach humanistycznych i językowych.

Oferta skierowana jest do uczniów:

 • zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych językami obcymi, biznesem, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy
 • zainteresowanych turystyką, hotelarstwem, podróżami, literaturą, filozofią, psychologią, socjologią czy mediami
 • chcących kontynuować naukę na studiach humanistycznych, filologiach, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, prawa, zarządzania.

Przedmioty rozszerzone : geografia, j.angielski, j.niemiecki/j.francuski.
Zajęcia dodatkowe : zajęcia teatralne, wyjazdy na wyższe uczelnie, certyfikaty językowe.
Kierunki studiów : filologie, dziennikarstwo, turystyka, zarządzanie i marketing, lingwistyka, politologia, kierunki pedagogiczne

Opis kierunku : To propozycja dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w  dziennikarstwie, mediach, zawodach artystycznych, jako organizator turystyki i rekreacji, tłumacz języków obcych, przewodnik wycieczek czy lektor języka obcego.

profil politechniczny

 

Profil medyczno-politechniczny z elementami kosmetologii, dietetyki i fizjoterapii (ilość miejsc: 24) to propozycja idealna dla wszystkich „umysłów ścisłych” oraz miłośników przyrody, medycyny, chemii, zjawisk fizycznych, obserwacji i eksperymentów.

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą:
 • myśleć technicznie i algorytmicznie;
 • świadomie i efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne;
 • zaistnieć w nowoczesnym społeczeństwie informatycznym;
 • kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, politechnicznych, przyrodniczych i ekonomicznych;
 • poszerzać swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, z naciskiem na edukację prozdrowotną i medyczną;
 • zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia doświadczeń i badań laboratoryjnych;
 • studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych (m.in. fizjoterapia, dietetyka).


Przedmioty rozszerzone : matematyka, biologia, chemia
Zajęcia dodatkowe: laboratorium z biologii, laboratorium z chemii, koła przedmiotowe, wyjazdy na wyższe uczelnie.
Kierunki studiów: medycyna, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, stomatologia, ratownictwo medyczne, biologia, chemia, biotechnologia, kosmetologia, weterynaria, informatyka, mechatronika, elektronika, grafika komputerowa, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka itp.

Opis kierunku : To idealna propozycja dla wielbicieli nauk ścisłych i przyrodniczych, marzących o studiowaniu na kierunkach politechnicznych oraz medycznych.  Zajęcia biologiczne i chemiczne wprowadzą przyszłych absolwentów w świat doświadczeń i umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też praktycznej. 
Realizowane w tej klasie zajęcia z matematyki i informatyki na Uniwersytecie Opolskim to nowoczesne podejście do nauki przedmiotów ścisłych. Jeżeli lubisz liczyć, szybko rozwiązujesz problemy i masz analityczny umysł lub chcesz kontynuować naukę na kierunkach medycznych i wszystkich związanych z ratowaniem życia, profilaktyką zdrowotną, pielęgnacją chorych a także zainteresowanych kosmetologią, weterynarią, biologią, chemią. - wybierz kierunek medyczno-politechniczny z elementami kosmetologii, dietetyki i fizjoterapii !


Technik Informatyk (ilość miejsc: 17) - uczeń otrzymuje ten tytuł po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
ciscoAkademia Sieciowa CISCO (za darmo) oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania i rozwoju

sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.

grafikaSpecjalność: Grafika projektowa
W naszym programie nauczania przeznaczyliśmy dodatkowe godziny na grafikę projektową. Przedmiot niespotykany w innych szkołach, na którym będziesz tworzyć min. wizytówki, banery oraz rollupy reklamowe. Koniecznie odwiedź galerię naszych uczniów znajdującą się na 1 piętrze szkoły.

agroasAzure - darmowe systemy operacyjne!
Specjalnie dla uczniów naszej szkoły, dzięki ogólnoświatowemu programowi Microsoft Azure, mamy darmowe produkty Mirosoft (np. wszystkie wersje MS Windows). Przyjdź do nas i ciesz się legalnym oprogramowaniem, za które normalnie musiałbyś zapłacić, od nas dostaniesz je w gratisie.

gamesTurnieje gier FIFA, CS, LoL
Coroczne turnieje w najpopularniejsze gry (FIFA, CS, LoL) z mega nagrodami to już nasza tradycja. Damy Ci okazje zmierzyć się z kolegami z ławki lub innej klasy. Poznasz smak rywalizacji i walki o każdy punkt. Czasami nawet zagrasz z nauczycielem ze szkoły - takie rzeczy tylko u nas ;-)

agroasWycieczki firmowe
Organizujemy wyjazdy do znanych firm działających w branży IT min. DELL, GOODRAM i wiele innych. Będziesz mieć okazję zobaczyć jak powstają określone podzespoły oraz gotowe systemy komputerowe. Przetestujesz najlepszy sprzęt dla graczy tzw. AlienWare.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:

   • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci
   • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
   • tworzyć zaawansowane projekty graficzne,
   • projektować i implementować współczesne strony internetowe
   • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
   • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania
   • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
   • zakładać bazy danych i administrować nimi
   • posługiwać się językami baz danych w tym SQL
   • stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności C++, PHP, JavaScript
   • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
   • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
   • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
   • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,


Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • grafik komputerowy,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego
 • firmy programistyczne,
 • marketing internetowy,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
 • firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
 • pracownia systemów operacyjnych,
 • informatyka rozszerzona,
 • multimedia
 • pracownia baz danych
 • pracownia sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji
 • urządzenia techniki komputerowej
 • grafika komputerowa

Więcej o zawodzie.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika informatyka należy konfiguracja, dobieranie podzespołów i montaż komputerów. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy, ponadto wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, obsługuje urządzenia sieciowe oraz jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej. Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Technik Ekonomista (ilość miejsc: 17) - uczeń otrzymuje ten tytuł po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik EKONOMISTA potrafi:

   • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
   • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
   • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
   • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
   • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
   • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
   • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
   • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
   • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
   • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
   • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
   • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • specjalista d/s ksiegowych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • urzędnik podatkowy
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych
 • agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy
 • marketing,
 • zarządzanie
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki budżetowe
 • wszystkie urzędy administracji państwowej
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe
 • we wszystkich przedsiębiorstwach prywatnych
 • własna działalność gospodarcza
 • kontynuowanie nauki na studiach
 • kadry i płace
 • podstawy prawa
 • marketing i zarzadzanie
 • rachunkowość
 • analiza finansowa
 • prawo podatkowe
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • statystyka
 • języki obce
 • praktyki zawodowe

Więcej o zawodzie.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, umiejetnością posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. ekonomisty.

Technik Logistyk (ilość miejsc: 17) - uczeń otrzymuje ten tytuł po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.


Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk potrafi:
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami;
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową;
 • zarządzać gospodarką odpadami;
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych
  i administracyjnych
Zadania, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technika logistyka
 • technika spedytora
 • technika eksploatacji portów i terminali,
 • przewoźnika,
 • dystrybutora,
 • przedstawiciela handlowego,
 • zarządzającego ruchem kolejowym,
 • pracownika magazynu,
 • specjalisty ds. produkcji,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty ds. wojskowych
 • przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe, spedycyjne
 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy , przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjaliści planowania zakupów,
 • specjaliści handlu elektronicznego,
 • obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
 • nadzorowanie i planowanie imprez masowych np. Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanym
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej działalność recepcji
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Język obcy w logistyce
 • praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne

Więcej o zawodzie.

Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki (ilość miejsc: 17) - uczeń otrzymuje ten tytuł po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

 • obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze;
 • obsługiwać maszyny samobieżne;
 • diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych;
 • wykonywać czynności kontrolno – obsługowe;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną;
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym;
 • pracować w zespole;
Możliwości posiadacza dyplomu Przedmioty nauczania
 • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
 • korzystania ze środków finansowych UE,
 • prowadzenia integrowanej produkcji,
 • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
 • uzyskania prawa jazdy kat. B, T,
 • obsługi kombajnu zbożowego,
 • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
 • podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, mechanicznych,

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy rolnictwa,
 • przepisy ruchu drogowego kategorii B i T,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • działalność gospodarcza w branży rolniczej,
 • pojazdy rolnicze,
 • maszyny rolnicze,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • użytkowanie i obsługa systemów agrotronicznych w rolnictwie,

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • obróbka materiałów,
 • eksploatacja pojazdów rolniczych,
 • eksploatacja maszyn rolniczych,
 • eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
 • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie rolnym,

Więcej o zawodzie.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, a także stosowaniem nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki.Zawód ten daje również możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość ich obsługi i naprawy.

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

Proponujemy naukę w klasach z zajęciami praktycznymi na warsztatach szkolnych, bez wyjazdów na płatne obowiązkowe kursy teoretyczne:

1) Mechanik pojazdów samochodowych- MOT.05: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych  - ilość miejsc: 17 - PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO !!!

2) Magazynier logistyk- SPL.01: Obsługa magazynów - ilość miejsc: 17 - NOWOŚĆ !!!

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie magazynier logistyk oraz mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji - MOT.05:
  • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
  • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
 • w zakresie kwalifikacji - SPL.01
  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwania programów magazynowych;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

zawod

Proponujemy także naukę w klasie wielobranżowej z praktyką u pracodawcy i corocznymi miesięcznymi, płatnymi wyjazdami na kusy teoretyczne:

3) Klasa wielozawodowa (ilość miejsc: 34): umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: fryzjer, sprzedawca, elektryk, elektromechanik, ślusarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz – tynkarz, kamieniarz, cukiernik, dekarz i inne

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia w: Przedmioty nauczania
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik operator pojazdów I maszyn rolniczych
 • Wszystkie zawody świadczące usługi np. fryzjer, kucharz, cukiernik i inne
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Usługi
 • Produkcja
 • Przedmioty ogólnokształcące
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych dla uczniów, którzy wybiorą szkołę wielozawodową
 • Praktyki zawodowe
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Użytkowanie sprzętu rolniczego

Więcej o zawodzie.

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Szkoła branżowa daje Ci możliwość wybrania interesujacego Cię zawodu i zdobycia umiejętności praktycznych i teoretycznych niezbędnych do jego wykonywania. Zajęcia praktyczne możesz mieć u nas w szkole (jeżeli wybierzesz klasę Mechanik pojazdów samochodowych lub Magazynier logistyk), a w klasie wielozawodowej sam sobie wybierzesz zawód i miejsce odbywania zajęć praktycznych (w szkole będziesz uczył się tylko przedmiotów ogólnokształcących).

FILM PROMOCYJNY - TECHNIK INFORMATYK

FILM PROMOCYJNY - TECHNIK EKONOMISTA

FILM PROMOCYJNY - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

POKAZ PROMOCYJNY - LO - PROFIL: JĘZYKOWO-BIZNESOWY

POKAZ PROMOCYJNY - LO - PROFIL: MEDYCZNO-POLITECHNICZNY

POKAZ PROMOCYJNY - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

rekru2

 

ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA) ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY

Założenie konta elektronicznego przez absolwenta szkoły podstawowej odbywa się pod adresem

https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły.
  W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
 4. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).
 5. W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nabór odbywa się do następujących klas:

TECHNIKUM im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie o 5-letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

   • TECHNIK INFORMATYK - 17 miejsc
   • TECHNIK EKONOMISTA - 17 miejsc
   • TECHNIK LOGISTYK - 17 miejsc
   • TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI - 17 miejsc

Zostaną utworzone 2 klasy technikum o dwóch zawodach, wybór zawodów w klasach zostanie dokonany po złożeniu przez kandydatów dokumentów w zależności od ilości chętnych do danej klasy oraz ilości zdobytych punktów według regulaminu rekrutacji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie o 4-letnim cyklu kształcenia w kierunkach:

   • PROFIL JĘZYKOWO-BIZNESOWY (rozszeone przedmioty: geografia, j.angielski, j.niemiecki/j.francuski) - 24 miejsca
   • PROFIL MEDYCZNO-POLITECHNICZNY Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII, DIETETYKI I FIZJOTERAPII (rozszeone przedmioty: matematyka, biologia, chemia) - 24 miejsca

Planowane jest otworzenie 2 klas liceum liczących 24 uczniów. W przypadku małej liczby chętnych możliwe połączenie dwóch profili w jedną klasę. Nabór będzie zależał od ilości chętnych oraz punktów uzyskanych ze świadectwa i wyniku egzaminu po szkole podstawowej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie  o 3–letnim cyklu kształcenia w zawodzie: 

   • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zajęcia praktyczne odbywają się w szkole) - NOWOŚĆ !!! - 17 miejsc
   • LOGISTYK MAGAZYNIER (zajęcia praktyczne odbywają się w szkole) - NOWOŚĆ !!! - 17 miejsc
   • WIELOBRANŻOWA - 34 miejsca
    • fryzjer
    • kucharz
    • sprzedawca (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania teoretycznej nauki zawodu w szkole)
    • magazynier logistyk (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania teoretycznej nauki zawodu w szkole)
    • murarz – tynkarz
    • mechanik pojazdów samochodowych (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w szkole)
    • mechanik pojazdów motocyklowych
    • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w szkole)
    • monter sieci i instalacji sanitarnych
    • lakiernik
    • blacharz samochodowy
    • elektryk
    • cukiernik, piekarz
    • stolarz
    • tapicer
    • krawiec
    • betoniarz-zbrojarz
    • monter izolacji budowlanych
    • monter sieci i instalacji sanitarnych
    • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
    • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów

UWAGA!!! Warunkiem przyjęcia do klasy jest zawarcie umowy z pracodawcą w danym zawodzie (dotyczy tylko klasy WIELOBRANŻOWEJ).

Planowane jest utworzenie dwóch klas branżowych !!! Jedna klasa wielozawodowa, a druga klasa dwuzawodowa (MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i LOGISTYK MAGAZYNIER).


Lista dokumentów i załączników dotyczących postępowania rekrutacyjnego

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  2. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
  3. Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji

 1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 3. Oświadczenie pracodawcy dla kandydatów Szkoły Branżowej I stopnia

TERMINY

 • 2022

  16 maja - 20 czerwca

  Składanie wniosku przez kandydatów o przyjęcie do klas pierwszych, możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu wniosku do innej szkoły.

 • 24 czerwca - 13 lipca

  Składanie przez kandydatów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów.

 • Do 13 lipca 2022

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 • Do 19 lipca

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4, art.155 ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

 • 20 lipca

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych