rekru2

 ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA)
ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY

1. Założenie konta elektronicznego przez absolwenta szkoły podstawowej odbywa się pod adresem

https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

 1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie
  3 szkoły.
  W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
 2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
 4. Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić
  60 pkt. (razem z egzaminem szkoły po szkole podstawowej).
 5. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).

     7. W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nabór odbywa się
do następujących klas.

          TECHNIKUM im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie - 5 - letnim - cyklu kształcenia w zawodzie:
       •    technik informatyk
       •    technik ekonomista
       •    technik logistyk

Zostanie otworzona 1 klasa technikum w dwóch zawodach, wybór zawodów zostanie dokonany po złożeniu przez kandydatów dokumentów w  zależności od ilości chętnych do danej klasy oraz punktów ze świadectwa i egzaminów.

      

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Żołnierzy Niezłomnych
w Grodkowie
  o 3 – letnim cyklu kształcenia  w zawodzie: 

 • fryzjer
 • kucharz
 • sprzedawca (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania teoretycznej nauki zawodu w szkole)
 • magazynier logistyk (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania teoretycznej nauki zawodu w szkole)
 • murarz – tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w szkole)
 • mechanik pojazdów motocyklowych
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (przy gr. 16 osób istnieje możliwość odbywania praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w szkole)
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • cukiernik, piekarz
 • stolarz
 • tapicer
 • krawiec
 • betoniarz-zbrojarz
 • monter izolacji budowlanych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • i innych zgodnych z ministerialną klasyfikacją zawodów

Warunkiem przyjęcia do klasy jest:

 • zawarcie umowy z pracodawcą w danym zawodzie. 

Do pobrania:

 Terminarz rekrutacji 

 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 Oświadczenie pracodawcy

 

 

 

Terminy rekrutacji 2021/22

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.     

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
 i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

2.     

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
 z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

4.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r

5.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

6.     

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r

7.     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz.15:00

8.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

9.     

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

10.  

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

11.  

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r

12.  

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
 o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

© 2021 Tomasz Tomaszewski. All Rights Reserved.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM