eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

REKRUTACJA !!!

LOGISTYK

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

 
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.  opolskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6.

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

TECHNIKUM

 

SZB

 

03.03.2020 r. Dzień Patrona szkoły 03.03.2020 r. Dzień Patrona szkoły
10.06 2020 r. – matura
 j. angielski
10.06 2020 r. – matura
 j. angielski

 

29.05.2020 r. Dzień Otwarty
29.05.2020 r. Dzień Otwarty
 

 

Harmonogram wywiadówek

 

l.p.

Termin

 

Informacja o spotkaniu:

 

 

 

 

1.

11.09.19.

Spotkania z rodzicami, w tym:

klasy I-IV – zebranie ogólne z dyrekcją szkoły i nauczycielami oraz spotkanie z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej

  • klasy I – IV - spotkanie z wychowawcą - wybór przedstawiciela rady oddziałowej
  • wybór Rady Rodziców
  • klasy I –I V - wywiadówka – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
  • klasy I –IV - konsultacje dla rodziców
  • klasa IV –wywiadówka, informacja   o przewidywanych ocenach     klasyfikacyjnych.

 

 

 

2.

13.11.19.

Spotkania z rodzicami - konsultacjedla rodziców klas I – IV.

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w klasie IV.

 

 

3.

15.01.20.

Spotkanie z rodzicami:

 

4.

25.03.20.

Spotkania z rodzicami:

 

5.

27.05.20.

Spotkania z rodzicami:

- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas I-III


 
Terminy konsultacji dla rodziców

 

M.Chwalenia – środa 14:05 – 15:00

A.Chwałek - wtorek 11:40 – 12:25

G.Gawlik - czwartek 8:00-8:45

M.Grabowska - poniedziałek 12:30 – 13:15

A.Grzegorzek - środa 11:40 – 12:40

K.Gwóźdź - piątek 10:50 – 11:35

J.Idczak - czwartek 13:20-14:05

R.Kępiński - poniedziałek 8:00-8:45

R.Kleinert - 11:40-12:25

P.Lata - wtorek 14:05 – 15:00

J.Mrożek - środa 8:15 – 8:50

J.Muziewicz - czwartek 13:25-14:05

G.Piechota - piątek 11:40-12:30

E.Rzepka - poniedziałek 11:40-12:25

P.Sobów - piątek 11:40-12:25

G.Sudoł - środa 12:00-12:30

W.Synowerski - wtorek 9:40-10:35

R.Synówka - środa 9:50-10:35

T.Tomaszewski - wtorek 8:00-8:45 lub w każdy dzień po 7 lekcji (14:55-15:00)

A.Tomczyk - poniedziałek 10:50 – 11:35

A.Tyc - wtorek 11:40-12:25

J.Walaszek - wtorek 10:50-11:35

J. Jończyk-Warchoł – środda 14:00-15:00

 
 
 
 
Ważne dokumenty

 

Jeżeli nie możesz odczytać plików, pobierz Acrobat Reader E-dziennik


  Instrukcja generowania hasła dostepu do e-dziennika Instruktaż generowania hasła do e-dziennika


Jeżeli nie możesz odtworzyć filmu kliknij TUTAJ 

Instruktaż obslugi e-dziennika

Jeżeli nie możesz odtworzyć filmu kliknij TUTAJ

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

 
wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll