eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

REKRUTACJA !!!

LOGISTYK

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

ti2

Tytuł –Technik Informatyk - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.


 


ciscoAkademia Sieciowa CISCO (za darmo) oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania i rozwoju
sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.
grafikaSpecjalność: Grafika projektowa
W naszym programie nauczania przeznaczyliśmy dodatkowe godziny na grafikę projektową. Przedmiot niespotykany w innych szkołach, na którym będziesz tworzyć min. wizytówki, banery oraz rollupy reklamowe. Koniecznie odwiedź galerię naszych uczniów znajdującą się na 1 piętrze szkoły.
agroasDreamSpark - darmowe systemy operacyjne!
Specjalnie dla uczniów naszej szkoły, dzięki ogólnoświatowemu programowi DreamSpark, mamy darmowe produkty Mirosoft (np. wszystkie wersje MS Windows). Przyjdź do nas i ciesz się legalnym oprogramowaniem, za które normalnie musiałbyś zapłacić, od nas dostaniesz je w gratisie.
gamesTurnieje gier FIFA, CS, LoL
Coroczne turnieje w najpopularniejsze gry (FIFA, CS, LoL) z mega nagrodami to już nasza tradycja. Damy Ci okazje zmierzyć się z kolegami z ławki lub innej klasy. Poznasz smak rywalizacji i walki o każdy punkt. Czasami nawet zagrasz z nauczycielem ze szkoły - takie rzeczy tylko u nas ;-)
agroasWycieczki firmowe
Organizujemy wyjazdy do znanych firm działających w branży IT min. DELL, GOODRAM i wiele innych. Będziesz mieć okazję zobaczyć jak powstają określone podzespoły oraz gotowe systemy komputerowe. Przetestujesz najlepszy sprzęt dla graczy tzw. AlienWare.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:
   • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci
   • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
   • tworzyć zaawansowane projekty graficzne,
   • projektować i implementować współczesne strony internetowe
   • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
   • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania
   • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
   • zakładać bazy danych i administrować nimi
   • posługiwać się językami baz danych w tym SQL
   • stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności C++, PHP, JavaScript
   • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
   • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
   • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
   • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • grafik komputerowy,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego
 • firmy programistyczne,
 • marketing internetowy,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
 • firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
 • pracownia systemów operacyjnych,
 • informatyka rozszerzona,
 • multimedia
 • pracownia baz danych
 • pracownia sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji
 • urządzenia techniki komputerowej
 • grafika komputerowa
Więcej o zawodzie.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika informatyka należy konfiguracja, dobieranie podzespołów i montaż komputerów. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy, ponadto wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, obsługuje urządzenia sieciowe oraz jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej. Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.
 

TE

Tytuł –Technika Ekonomisty uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik EKONOMISTA potrafi:
   • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
   • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
   • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
   • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
   • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
   • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
   • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
   • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
   • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
   • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
   • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
   • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu
Perspektywa zatrudnienia
Przedmioty nauczania
 • specjalista d/s ksiegowych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • urzędnik podatkowy
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych
 • agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy
 • marketing,
 • zarządzanie
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki budżetowe
 • wszystkie urzędy administracji państwowej
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe
 • we wszystkich przedsiębiorstwach prywatnych
 • własna działalność gospodarcza
 • kontynuowanie nauki na studiach
 • kadry i płace
 • podstawy prawa
 • marketing i zarzadzanie
 • rachunkowość
 • analiza finansowa
 • prawo podatkowe
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • statystyka
 • języki obce
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, umiejetnością posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. ekonomisty.

 

logistyk

Tytuł –Technik Logistyk uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.


Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk potrafi:
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami;
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową;
 • zarządzać gospodarką odpadami;
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych
  i administracyjnych
Zadania, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technika logistyka
 • technika spedytora
 • technika eksploatacji portów i terminali,
 • przewoźnika,
 • dystrybutora,
 • przedstawiciela handlowego,
 • zarządzającego ruchem kolejowym,
 • pracownika magazynu,
 • specjalisty ds. produkcji,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty ds. wojskowych
 • przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe, spedycyjne
 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy , przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjaliści planowania zakupów,
 • specjaliści handlu elektronicznego,
 • obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
 • nadzorowanie i planowanie imprez masowych np. Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanym
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej działalność recepcji
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Język obcy w logistyce
 • praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne

Więcej o zawodzie. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.
 

tps1000

Tytuł –Technik Pojazdów Samochodowych uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.


Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
   • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
   • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
   • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
   • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
   • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
   • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
   • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • Przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • Firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.


TMR

Tytuł –Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.


Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • wykonywać prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
 • obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Poza tym potrafi
   • sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
   • komunikować się językach obcych;
   • wyszukiwać i selekcjonować informacje;
   • rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne;
   • pracować w zespole.
Zawody, do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych;
 • operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 • kierowca w zakresie kat. T i B;
 • doradca techniczny;
 • kierownik produkcji w rolnictwie;
 • przedsiębiorstwa rolnicze;
 • zakłady naprawy sprzetu rolniczego
 • serwisy sprzetu rolniczego
 • sklepy i hurtownie z cześciami zamiennymi;
 • przedstawiciele handlowi
 • Zawód daje uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego!!!
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podejmowanie działalności gospodarczej;
 • język obcy zawodowy;
 • przepisy ruchu drogowego kat T I B;
 • rysunek techniczny;
 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • podstawy rolnictwa;
 • pojazdy rolnicze;
 • maszyny rolnicze;
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • praktyki zawodowe.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Więcej o zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

 
BS
 
 

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

ROL.02: Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń, narzędzi stosowanych w rolnictwie

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: fryzjer, sprzedawca, elektryk, elektromechanik, ślusarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, kamieniarz, cukiernik. rolnik, dekarz i inne.


animexOd roku szk. 2015/2016 znana firma ANIMEX obejmuje opieką wszystkich kandydatów, którzy będą chcieli uczyć się jako młodociani pracownicy w zawodach:wędliniarz, elektromechanik, monter-elektronik, operator obrabiarek skrawających oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń. Firma oferuje umowę o pracę ( zajęcia praktyczne będą odbywać się na terenie zakładu w Opolu) i oraz bardzo bogaty program stypendialny. Szczegóły w prezentacji <pobierz>.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
   • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
   • Wykonać prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
   • Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
   • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia w: Przedmioty nauczania
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik operator pojazdów I maszyn rolniczych
 • Wszystkie zawody świadczące usługi np. fryzjer, kucharz, cukiernik i inne
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Usługi
 • Produkcja
 • Przedmioty ogólnokształcące
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych dla uczniów, którzy wybiorą szkołę wielozawodową
 • Praktyki zawodowe
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Użytkowanie sprzętu rolniczego
Więcej o zawodzie.
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem rolnictwa wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i obsługi maszyn rolniczych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Szkoła wielozawodowa w wybranym przez Ciebie zawodzie daje możliwość uzyskania wymożonego zawodu, to ty wybierasz zawód i pracodawcę a w szkole będziesz uczył się tylko przedmiotów ogólnokształcących.
 

 

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

 
wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll