eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

Tytuł –Technik Informatyk - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie EE.08. i EE.09. 
Kwalifikacja: Nauczysz się:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Złożyć komputer osobisty z podzespołów
 • Zainstalować sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • Naprawić komputer osobisty, odzyskać z komputera osobistego dane użytkownika;
 • Jak skonfigurować sieci wirtualne, rutery, urządzenia telefonii internetowej, serwery
 • Jak zarządzać i administrować sieciowymi systemami operacyjnymi
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • Tworzyć strony internetowe (HTML/CSS)
 • Tworzyć i administrować bazy danych
 • Tworzyć aplikacje internetowe (PHP)
 • Tworzyć projekty graficzne (PS/COREL)
 szymon


ciscoAkademia Sieciowa CISCO (za darmo) oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania i rozwoju
sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.
grafikaSpecjalność: Grafika projektowa
W naszym programie nauczania przeznaczyliśmy dodatkowe godziny na grafikę projektową. Przedmiot niespotykany w innych szkołach, na którym będziesz tworzyć min. wizytówki, banery oraz rollupy reklamowe. Koniecznie odwiedź galerię naszych uczniów znajdującą się na 1 piętrze szkoły.
agroasDreamSpark - darmowe systemy operacyjne!
Specjalnie dla uczniów naszej szkoły, dzięki ogólnoświatowemu programowi DreamSpark, mamy darmowe produkty Mirosoft (np. wszystkie wersje MS Windows). Przyjdź do nas i ciesz się legalnym oprogramowaniem, za które normalnie musiałbyś zapłacić, od nas dostaniesz je w gratisie.
gamesTurnieje gier FIFA, CS, LoL
Coroczne turnieje w najpopularniejsze gry (FIFA, CS, LoL) z mega nagrodami to już nasza tradycja. Damy Ci okazje zmierzyć się z kolegami z ławki lub innej klasy. Poznasz smak rywalizacji i walki o każdy punkt. Czasami nawet zagrasz z nauczycielem ze szkoły - takie rzeczy tylko u nas ;-)
agroasWycieczki firmowe
Organizujemy wyjazdy do znanych firm działających w branży IT min. DELL, GOODRAM i wiele innych. Będziesz mieć okazję zobaczyć jak powstają określone podzespoły oraz gotowe systemy komputerowe. Przetestujesz najlepszy sprzęt dla graczy tzw. AlienWare.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:
   • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci
   • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
   • tworzyć zaawansowane projekty graficzne,
   • projektować i implementować współczesne strony internetowe
   • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
   • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania
   • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
   • zakładać bazy danych i administrować nimi
   • posługiwać się językami baz danych w tym SQL
   • stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności C++, PHP, JavaScript
   • stosować metody programowania i doboru algorytmów,
   • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
   • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
   • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • grafik komputerowy,
 • administrator baz danych,
 • administrator systemów komputerowych,
 • programista,
 • projektant stron internetowych (Webmaster),
 • administrator sieci informatycznej,
 • konserwator systemów komputerowych i sieci,
 • operator sprzętu komputerowego
 • firmy programistyczne,
 • marketing internetowy,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
 • firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.
 • pracownia systemów operacyjnych,
 • informatyka rozszerzona,
 • multimedia
 • pracownia baz danych
 • pracownia sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji
 • urządzenia techniki komputerowej
 • grafika komputerowa
Więcej o zawodzie.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika informatyka należy konfiguracja, dobieranie podzespołów i montaż komputerów. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy, ponadto wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, obsługuje urządzenia sieciowe oraz jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej. Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Tytuł –Technika Ekonomisty uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji zawód Technik ekonomista
A.36. Prowadzenie rachunkowości zawód Technik ekonomista, Technik rachunkowości
A.65 . Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zawód - Technik rachunkowości
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik EKONOMISTA potrafi:
   • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
   • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
   • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
   • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
   • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
   • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
   • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
   • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
   • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
   • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
   • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
   • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu
Perspektywa zatrudnienia
Przedmioty nauczania
 • specjalista d/s ksiegowych
 • specjalista ds. kadr i płac
 • urzędnik podatkowy
 • urzędnik ubezpieczeń społecznych
 • agent celny
 • specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • pośrednik pracy
 • marketing,
 • zarządzanie
 • banki i instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki budżetowe
 • wszystkie urzędy administracji państwowej
 • urzędy skarbowe,
 • biura rachunkowe
 • we wszystkich przedsiębiorstwach prywatnych
 • własna działalność gospodarcza
 • kontynuowanie nauki na studiach
 • kadry i płace
 • podstawy prawa
 • marketing i zarzadzanie
 • rachunkowość
 • analiza finansowa
 • prawo podatkowe
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • statystyka
 • języki obce
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych, umiejetnością posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. ekonomisty.

Tytuł –Technik Handlowiec uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec potrafi:
· organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
· wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
   • prowadzić działania reklamowe i marketingowe
   • organizować i prowadzić działalność handlową
   • zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa
   • stosować przepisy prawa
   • stosować różne formy obsługi konsumenta
   • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe
   • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • merchandiser
 • referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • referent/asystent ds. sprzedaży
 • referent/asystent ds. obsługi klienta
 • kierownik działu handlowego
 • zastępca kierownika działu handlowego
 • specjalista ds. obsługi klienta
 • specjalista ds. sprzedaży
 • specjalista ds. zaopatrzenia
 • handlowiec
 • przedstawiciel handlowy
 • sprzedawca
 • specjalista do spraw marketingu
 • menadżer
 • kasjer
 • kupiec
 • akwizytor
 • małe i duże firmy handlowe
 • sklepy i hipermarkety
 • firmy produkcyjne i usługowe
 • prowadzenie własnej firmy handlowej
 • działy handlowe, reklamy, księgowość
 • towar jako przedmiot handlu
 • organizacja i techniki sprzedaży
 • obsługa klientów
 • marketing w działalności handlowej
 • przedsiębiorca w handlu
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • język angielski w działalności handlowej
 • sprzedaż towarów
 • symulacyjna firma handlowa
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie.
Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców, a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do jego podstawowych obowiązków należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec, samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić działania w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen oraz analizy kosztów handlowych.
Technik handlowiec organizuje i realizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie handlowym i produkcyjno-usługowym. Nadzoruje funkcjonowanie firmy handlowej. Analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych. Posługuje się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi i programami komputerowymi. Przygotowuje właściwą dokumentację sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji.
Technik handlowiec znajdzie pracę w działach handlu, zaopatrzenia, zbytu, reklamy, marketingu, w magazynach oraz kasach. Może pracować też jako przedstawiciel handlowy, a także jako pracownik biurowy lub założyć i prowadzić własną firmę. Po odbyciu określonego stażu pracy może być specjalistą lub kierownikiem. Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie zarówno w firmach handlowych, usługowych produkcyjnych, jak i w różnych instytucjach.
Absolwent technikum handlowego potrafi posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
Absolwenci bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zdecydujesz się na kierunki związane z profilem: handel, marketing, zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, ekonomia, administracja, prawo - to masz przewagę nad absolwentami liceów ogólnokształcących, ponieważ przedmioty zawodowe znane Ci są już z technikum.

Tytuł –Technik Logistyk uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
AU 22 -Obsługa magazynów
AU 32 - Organizacja transportu
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk potrafi:
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzać zapasami;
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową;
 • zarządzać gospodarką odpadami;
 • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych
  i administracyjnych
Zadania, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technika logistyka
 • technika spedytora
 • technika eksploatacji portów i terminali,
 • przewoźnika,
 • dystrybutora,
 • przedstawiciela handlowego,
 • zarządzającego ruchem kolejowym,
 • pracownika magazynu,
 • specjalisty ds. produkcji,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty ds. wojskowych
 • przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe, spedycyjne
 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy , przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjaliści planowania zakupów,
 • specjaliści handlu elektronicznego,
 • obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.
 • nadzorowanie i planowanie imprez masowych np. Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanym
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej działalność recepcji
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Język obcy w logistyce
 • praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne

Więcej o zawodzie. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Tytuł –Technik Spedytor uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej potrafi:
 • planować i organizować prace związane z przewozem ładunków;
 • prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
Zawody do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technik spedytor
 • przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich, lotniczych
 • we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
  · w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe
 • Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Przewóz ładunków
 • Podstawy prawa transportowego
 • Język obcy w działalności spedycyjnej
 • praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne

Więcej o zawodzie. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia .

Tytuł –Technik Pojazdów Samochodowych uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
   • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
   • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
   • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
   • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
   • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
   • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
   • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • Przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • Firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Tytuł –Technik Hotelarstwa uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji (pod koniec II klasy)
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (po koniec I okresu IV klasy)
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy
 • stosować różne formy obsługi konsumenta
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej
 • oceniać jakość świadczonych usług
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej
 • prowadzić korespondencję i i obsługiwać sprzęt biurowy
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • sekretarka
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • recepcjonista
 • steward, stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • bufetowy (barman)
 • pokojowa
 • hotele i pensjonaty turystyczne,
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • agroturystyka
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje fundacje i stowarzyszenia
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza
 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • działalność recepcji
 • usługi żywieniowe
  w hotelarstwie
 • marketing usług hotelarskich
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • język obcy w hotelarstwie
 • praktyki zawodowe
Więcej o zawodzie. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne, agroturystyka i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Tytuł –Technik Agrobiznesu - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu potrafi:
   • organizować i wykonywać prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą;
   • obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
   • organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
   • prowadzić marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych;
   • prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

Perspektywa zatrudnienia

Przedmioty nauczania
 1. Podjęcia działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy
 2. Technik samodzielnie może prowadzić własną produkcje gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach handlowych
 • urzędach administracji samorządowej
 1. Działalność gospodarcza w agrobiznesie
 2. Produkcja roślinna
 3. Produkcja zwierzęca
 4. Technika rolnicza
 5. Przepisy ruchu drogowego
 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
 7. Przetwórstwo spożywcze
 8. Rachunkowość w agrobiznesie
 9. Język obcy w agrobiznesie
Więcej o zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej.
Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni

Tytuł –Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (egzamin pod koniec III klasy)
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (egzamin w IV klasie)
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • wykonywać prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
 • obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Poza tym potrafi
   • sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
   • komunikować się językach obcych;
   • wyszukiwać i selekcjonować informacje;
   • rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne;
   • pracować w zespole.
Zawody, do wykonywania, których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • mechanik pojazdów i maszyn rolniczych;
 • operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 • kierowca w zakresie kat. T i B;
 • doradca techniczny;
 • kierownik produkcji w rolnictwie;
 • przedsiębiorstwa rolnicze;
 • zakłady naprawy sprzetu rolniczego
 • serwisy sprzetu rolniczego
 • sklepy i hurtownie z cześciami zamiennymi;
 • przedstawiciele handlowi
 • Zawód daje uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego!!!
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podejmowanie działalności gospodarczej;
 • język obcy zawodowy;
 • przepisy ruchu drogowego kat T I B;
 • rysunek techniczny;
 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • podstawy rolnictwa;
 • pojazdy rolnicze;
 • maszyny rolnicze;
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki;
 • użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • praktyki zawodowe.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
Więcej o zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Tytuł –Technika Rolnika uczeń otrzymuje po ukończeniu szkoły i zadaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
Kwalifikacja - RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej (tytuł zawodowy rolnik)
Kwalifikacja - RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (tytuł zawodowy technik rolnik)
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 • Organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • Organizować i nadzorować prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach,
 • Wykonywać prace związane z z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • Wykonywać prace związane z produkcja roślinną,
 • Prowadzić dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • Oceniać stan techniczny sprzętu rolniczego,
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia rolnicze,
 • Kierować samochód osobowy i ciągnik rolniczy,
 • Prowadzić sprzedaż zwierząt i produktów rolnych.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia Przedmioty nauczania
 • technik rolnik
 • rolnik
 • rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
 • rolnik produkcji roślinnej I zwierzęcej
 • rolnik upraw polowych
 • kierowca ciągnika rolniczego
 • kierowca samochodu osobowego
 • serwisant sprzętu rolniczego
 • doradca rolniczy
 • producent pasz
 • hodowca zwierząt
 • producent żywności ekologicznej
 • własne gospodarstwa rolne
 • przedsiębiorstwa z branży rolniczej
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego
 • Agencje Państwowe
 • sklepy i hurtownie obsługujące rolnictwo
 • przedsiębiorstwa pośredniczące w sprzedaży produktów rolnych
 • dilerzy sprzętu rolniczego
 • gospodarstwa agroturystyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika w rolnictwie
 • język obcy w rolnictwie
 • działalność gospodarcza w rolnictwie
 • planowanie i organizacja produkcji rolniczej
 • prowadzenie produkcji rolniczej
 • organizacja produkcji rolniczej
Więcej o zawodzie. technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami , chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej.

Czas nauki: 3 lata. Z nami zdobędziesz kwalifikacje zawodowe:
Kierunek: Kwalifikacja: Nauczysz się:
Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • Jak przyjąć samochód do diagnostyki, ocenić stan techniczny samochodu, zastosować programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 3 lata M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
 • Wykonać prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
Szkoła wielozawodowa w wybranym przez Ciebie zawodzie 3 lata
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • W naszej szkole będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych
 • Zajęcia praktyczne będziesz odbywał u swojego pracodawcy ( dwa dni w tygodniu w kl. I, trzy dni w kl. II i III)
animexOd roku szk. 2015/2016 znana firma ANIMEX obejmuje opieką wszystkich kandydatów, którzy będą chcieli uczyć się jako młodociani pracownicy w zawodach:wędliniarz, elektromechanik, monter-elektronik, operator obrabiarek skrawających oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń. Firma oferuje umowę o pracę ( zajęcia praktyczne będą odbywać się na terenie zakładu w Opolu) i oraz bardzo bogaty program stypendialny. Szczegóły w prezentacji <pobierz>.
agroasOd roku szk. 2015/2016 klasy w zawodach rolniczych (technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) mogą liczyć na wsparcie rozwijającej się firmy Agro-AS. W ramach współpracy nasi uczniowie będą na zajęciach praktycznych korzystać ze wsparcie technicznego oraz merytorycznego firmy, będą mogli również realizować tam miesięczne praktyki zawodowe, a dla najlepszych istnieje szansa zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   • Zlokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań
   • Przeprowadzać przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych
   • Wykonać prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
   • Obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
   • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu Perspektywa zatrudnienia w: Przedmioty nauczania
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik operator pojazdów I maszyn rolniczych
 • Wszystkie zawody świadczące usługi np. fryzjer, kucharz, cukiernik i inne
 • Ty wybierasz zawód i pracodawcę – podpisujesz z nim umowę,
 • Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • Rolnictwo
 • Handel
 • Usługi
 • Produkcja
 • Przedmioty ogólnokształcące
 • Na czterotygodniowym kursie w Kluczborku będziesz uczył się przedmiotów zawodowych dla uczniów, którzy wybiorą szkołę wielozawodową
 • Praktyki zawodowe
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Użytkowanie sprzętu rolniczego
Więcej o zawodzie.
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem rolnictwa wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i obsługi maszyn rolniczych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Szkoła wielozawodowa w wybranym przez Ciebie zawodzie daje możliwość uzyskania wymożonego zawodu, to ty wybierasz zawód i pracodawcę a w szkole będziesz uczył się tylko przedmiotów ogólnokształcących.

 

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll