eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

REKRUTACJA !!!

LOGISTYK

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

uwaga

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. W naszej szkole działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone poprzez platformę Moodle, a zatem wszyscy powinni z niej korzystać. Uczniowie, którzy nie mają w e-dzienniku podanego swojego maila zobowiązani są natychmiastowego uzupełnienia i przekazania maila wychowawcy, wtedy będzie dopiero możliwość uzyskania dostępu do platformy Moodle.

Nauczyciele poprzez platformę Moodle

1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny.

3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel.

Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

Uczniowie

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2. Organizują naukę własną w domu.

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

8. Treści do samodzielnej pracy dla uczniów znajdują się na platformie Moodle!!!

Rodzice

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły. 3. W miarę możliwości wspierać dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.

 
wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll