eszkoła plan lekcji home
Slide background

INFORMATYCZNE

od 1951

ZSP GRODKÓW

TECHNIKUM im.Żołnierzy Niezłomnych

INFORMATYCZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

EKONOMICZNE

SAMOCHODOWE

MECH. ROLNICTWA

REKRUTACJA !!!

LOGISTYK

Slide background

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI...

video + audio

video

video

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Slide background

KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

+zajęcia e-learningowe

KWALIFIKACJE M.1 i M.2

by mouse move

+w 100% za darmo!

Uwaga!
Rodzice i Uczniowie
Branżowej Szkoły I Stopnia im.Żołnierzy Niezłomnych
Dyrektor szkoły skierował prośbę do pracodawców o zwolnienie pracowników młodocianych - uczniów naszej szkoły z praktycznej nauki zawodu.
Pracodawcy
pracowników młodocianych
Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Żołnierzy Niezłomnych
w Grodkowie
Szanowni Państwo,

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie, uczniowie i rodzice proszą pracodawców o pozytywne ustosunkowanie się Państwa do zaleceń zawartych w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.
,,W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zaleca pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę
z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia’’.
Prosimy pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, aby w imię odpowiedzialności, kierując się zdrowym rozsądkiem, umożliwili uczniom przebywanie w domu w okresie zagrożenia.
Żywimy nadzieję, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam zachować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich.
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i działania podejmowane w tej szczególnej dla nas wszystkich sytuacji.
Z poważaniem
Danuta Trzaskawska
Dyrektor Szkoły

89777116 1347093862160242 3281079513466798080 o

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

 
wilczybieg2

BohaterON w Twojej Szkole banerki 200x200

logo pl

logo na strone

rcre

moodle-logo

image001

moll