TECHNIKA I SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

U nas zdobędziesz zawód i zdasz maturę !!!

ZOBACZ WIĘCEJ

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się w naszej szkole na uroczyste otwarcie Pracowni diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych,która została zrealizowana w ramach projektu pn.,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”w ramach działań 10.4RPO WO 2014-2020 (wartość tego projektu wyniosła ponad 800 tyś zł) oraz przekazanie przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,,Zestawu automatycznego prowadzenia ciągnika”(do nauczania agrotroniki) w ramach projektu ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”( wartość projektu 55 tyś zł. w czasie uroczystości zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy ZSP w Grodkowie i Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście w imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego - Pani Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Pracy UM w Opolu.
Pani Ewa Smolińska Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa w imieniu Pana Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Szostak,
Radni Powiatu Brzeskiego:Pan Mieczysław Grzybek, Pan Stanisław Jurasz, Pan Tadeusz Staruch Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pan Rajner SZIC Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pan Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
Pan Bartłomiej Piechaczek Kierownik projektu,,Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, Pani Anetta Zych-Rzepecka Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu, przedstawiciele pracodawców i inni goście.Nowo otwarta pracownia oraz wyposażenie będą służyć naszym uczniom do nauki praktycznej zawodu w technikum pojazdów samochodowych i technikum mechanizacji rolnictwa.Podpisane przez Panią Dyrektor Danutę Trzaskawską porozumienie o współpracy naszej szkoły z Panem Tadeuszem Staruchem Prezesem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu zawiera warunki działań stron w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorsko-informacyjnej, wspólnych projektów i wielu innych działań na rzecz edukacji zawodowej w naszej szkole.Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia bazy dydaktycznej naszej szkoły, także Tym którym działają dla jej rozwój, dzięki czemu nasi uczniowie będą mogli się kształcić na najwyższym poziomie, a szkoła zapewni dla rynku pracy fachowców wysokiej jakości.

3 4 9 10 11 12 1 2

® Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie 2020